Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐH. Đồng Nai
     *Nơi hội tụ và chia sẻ tài nguyên thông tin*


  Để sử dụng tài liệu của Trung tâm TT-TV các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
  Nếu các bạn đã có tài khoản thì hãy đăng nhập bằng cách điền "Mã tài khoản" và "Mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
  Nếu chưa có thẻ Thư viện vui lòng liên hệ với Bộ phận Đăng ký để được hướng dẫn. Đăng ký

  Tổng số ấn phẩm đơn bản :26893
  Tổng số xếp giá :272011
  Tổng số ấn phẩm định kỳ :126

Tài liệu mới
  1. Lí luận văn học : Những vấn đề hiện đại / Lã Nguyên
  2. Quản lý và lãnh đạo nhà trường hiệu quả : Tiếp cận năng lực / Trần Kiểm
  3. Giáo trình chuyên đề giáo dục kĩ năng sống / Nguyễn Thanh Bình, ...[và những người khác]
  4. Lịch sử quan hệ quốc tế: Từ đầu thời cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai/ Vũ Dương Ninh chủ biên; ...[Và những người khác]
  5. Quà tặng cuộc sống= Notes from a friend / Anthony Robbins ; Huỳnh Hiếu Thuận dịch
Xem thêm các ấn phẩm khác ...

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

  1. Bài tập lí thuyết Module / Dương Quốc Việt chủ biên và những người khác(37)
  2. Bài tập số học : Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm và đại học sư phạm / Nguyễn Tiến Quang(36)
  3. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học/ Phó Đức Hòa(31)
  4. Bài tập quy hoạch tuyến tính / Phí Mạnh Ban(31)
  5. Động vật học không xương sống / Thái Trần Bái, Nguyễn Văn Khang(29)
Tìm

Tài liệu trong Trung tâm TT-TV
Xa Lộ tìm kiếm
Google
Số thẻ:
Mật khẩu:
Lịch làm việc: 3/2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  Kho:
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho Trung tâm TT-TV